AN TIONSCNAMH
EORPACH Ó
NA SAORÁNAIGH

Rectangle-Copy-7-7E066D09-FE5D-4939-9E08-F665E417EDEE@2x.png

Cúiseanna le

síniú le haghaidh

Eoraip

Saor

ó Thobac

Sínithe
bailithe

0
  • 00Days

Laethanta
fágtha

GLAO AR THIMPEALLACHT ATÁ SAOR Ó THOBAC AGUS AN CHÉAD GHLÚIN EORPACH ATÁ SAOR Ó THOBAC A BHAINT AMACH FAOI 2030

Is í paindéim an tobac an phríomhchúis bháis atá inseachanta. Déanann bunanna toitíní ar na tránna dochar comhshaoil don aigéan agus dá fhiadhúlra, tá siad ina gcúis le tinte sna coillte, agus truaillíonn siad an ithir agus an t-uisce. Chun na glúnta nua a shábháil ó andúil sa tobac, in éineacht le bheith ag gníomhú go láidir i gcoinne an bhaoil comhshaoil a eascraíonn as bunanna toitíní, agus leis an gcomhrac in aghaidh an tobac, is gá an méid seo a leanas a dhéanamh:

Is í paindéim an tobac an phríomhchúis bháis atá inseachanta. Déanann bunanna toitíní ar na tránna dochar comhshaoil don aigéan agus dá fhiadhúlra, tá siad ina gcúis le tinte sna coillte, agus truaillíonn siad an ithir agus an t-uisce. Chun na glúnta nua a shábháil ó andúil sa tobac, in éineacht le bheith ag gníomhú go láidir i gcoinne an bhaoil comhshaoil a eascraíonn as bunanna toitíní, agus leis an gcomhrac in aghaidh an tobac, is gá an méid seo a leanas a dhéanamh:

An chéad ghlúin Eorpach atá saor ó thobac faoi 2028 a chur chun cinn, trí dheireadh a chur le díol tobac agus táirgí nicitín le saoránaigh a rugadh ó 2010 i leith.

 

Líonra Eorpach de thránna agus de bhruacha aibhneacha atá saor ó thobac agus ó bhunanna toitíní a chruthú, rud a dhéanfaidh na spásanna sin níos sláintiúla agus níos inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de.

An chéad ghlúin Eorpach atá saor ó thobac faoi 2028 a chur chun cinn, trí dheireadh a chur le díol tobac agus táirgí nicitín le saoránaigh a rugadh ó 2010 i leith.

 

Líonra Eorpach de thránna agus de bhruacha aibhneacha atá saor ó thobac agus ó bhunanna toitíní a chruthú, rud a dhéanfaidh na spásanna sin níos sláintiúla agus níos inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de.

 

Líonra Eorpach de Pháirceanna Náisiúnta atá saor ó thobac agus ó bhunanna toitíní a bhunú, rud a dhéanfaidh na háiteanna sin níos sláintiúla agus a laghdóidh an truailliú agus an baol tinte.

 

Spásanna faoin aer atá saor ó dheatach agus ó ghal a leathnú, go háirithe iad siúd a mbíonn mionaoisigh ag dul iontu (páirceanna, linnte snámha, imeachtaí agus lárionaid spóirt, seónna, agus áiteanna suí amuigh i mbialanna.

 

Líonra Eorpach de Pháirceanna Náisiúnta atá saor ó thobac agus ó bhunanna toitíní a bhunú, rud a dhéanfaidh na háiteanna sin níos sláintiúla agus a laghdóidh an truailliú agus an baol tinte.

 

Spásanna faoin aer atá saor ó dheatach agus ó ghal a leathnú, go háirithe iad siúd a mbíonn mionaoisigh ag dul iontu (páirceanna, linnte snámha, imeachtaí agus lárionaid spóirt, seónna, agus áiteanna suí amuigh i mbialanna.

 

Deireadh a chur le fógraíocht tobac agus láithreacht tobac i léiriúcháin chlosamhairc, ar na meáin shóisialta, agus aghaidh a thabhairt go sonrach ar fhógraíocht cheilte trí thionchairí agus suíomh táirgí.

Maoiniú a chur ar fáil do thionscadail taighde agus forbartha (T&F) maidir le galair a eascraíonn as úsáid tobac chun a bprognóis a fheabhsú agus chun iad a dhéanamh inleigheasta.

Deireadh a chur le fógraíocht tobac agus láithreacht tobac i léiriúcháin chlosamhairc, ar na meáin shóisialta, agus aghaidh a thabhairt go sonrach ar fhógraíocht cheilte trí thionchairí agus suíomh táirgí.

Maoiniú a chur ar fáil do thionscadail taighde agus forbartha (T&F) maidir le galair a eascraíonn as úsáid tobac chun a bprognóis a fheabhsú agus chun iad a dhéanamh inleigheasta.

Bí i do Shaoránach Eorpach agus bain úsáid as do cheart mar atá sainmhínithe i mBunreacht an AE chun athrú a dhéanamh duitse, do do mhuintir agus don chéad ghlúin eile. Tríd an tionscnamh seo a shíniú d’fhéadfá cur go gníomhach le daonra sláintiúil, le timpeallacht shláintiúil, le hEoraip shláintiúil.

Bí i do Shaoránach Eorpach agus bain úsáid as do cheart mar atá sainmhínithe i mBunreacht an AE chun athrú a dhéanamh duitse, do do mhuintir agus don chéad ghlúin eile. Tríd an tionscnamh seo a shíniú d’fhéadfá cur go gníomhach le daonra sláintiúil, le timpeallacht shláintiúil, le hEoraip shláintiúil.


Is é seo ár gcód QR don Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh - Eoraip Saor ó Thobac. Tá sé i gceist bealach éasca a thairiscint chun saoránaigh Eorpacha a threorú chuig leathanach bailithe sínithe an Choimisiúin Eorpaigh trí scanadh a dhéanamh le ceamara an fhóin phóca.

Dette er gratis at bruge i ethvert materiale, der promoverer vores kampagne af enhver europæisk organisation, efter at have anmodet om skriftlig godkendelse fra arrangørerne.


A luaithe a shroicheann tionscnamh 1 mhilliún síniú bailíochtaithe, tá sé de dhualgas ar an gCoimisiún Eorpach freagairt agus beart a dhéanamh. Cé atá in ann síniú? Saoránach ar bith den Aontas Eorpach atá sean go leor chun vótáil i dtoghcháin Pharlaimint na hEorpa.

EAGRAITHE:

LUCHT TACAÍOCHTA:

Ar mhaith leat a bheith páirteach?
An bhfuil tuilleadh eolais uait?
I gcás aon cheisteanna a bhaineann leis An Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh – Eoraip Saor ó Thobac – déan teagmháil linn!

informacion@nofumadores.org
secretariat@ensp.org
Webdesign by Jupiter Artis

Proudly done by Tranda Total Solutions